Cadillac_companyfacts_stage_960X420-df055a2064c12b8cb82508819132257a.jpg

CADILLAC PAGALBA KELYJE

PAGALBA KELYJE

„Cadillac Assistance“ pagalbos sistema „Cadillac“ automobilių savininkams suteikia galimybę gauti kvalifikuotą pagalbą 24 valandas per parą, 365 dienas per metus visoje Europoje. Ši paslauga yra teikiama 36 mėnesius nuo pradinės apžiūros datos („In Service Date“) kiekvienai išsirinktai transporto priemonei. Dėl bet kurių paslaugų teikimo prašom susisiekti su savo šalyje veikiančia „Cadillac“ atstovybe arba skambinkite bendruoju tarptautiniu telefono numeriu. Apie bet kokį gedimą ar įvykį kompanijos atstovams turi būti pranešta nedelsiant.

Kontaktinius duomenis galite rasti šiame puslapyje arba transporto priemonės garantiniame buklete.

 

CADILLAC pagalbos kelyje tel.: +370 5 2104425

 

PAGALBOS KELYJE APŽVALGA

Su „Cadillac Assistance“ programa jūs visada galėsite jaustis užtikrinti. „Cadillac Assistance“ programa pasirūpins viskuo, ko reikia greitai ir sklandžiai pasiekti kelionės tikslą, pasiūlydama šias paslaugas:

 

1. PROGRAMOS TERITORIJA

Programa galioja visose išvardintose šalyse (kitose šalyse ji negalioja): Andora, Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercogovina, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksenburgas, Makedonija, Malta, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, San Marinas, Serbija, Juodkalnija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Jungtinė Karalystė.

 

2. PROGRAMOS PERIODAS

Programos galiojimo terminas – treji metai, pradedant nuo pirmos apžiūros datos.

 

3. PROGRAMOJE DALYVAUJANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Programa galioja visoms, Europos „Cadillac“ atstovybėse parduodamoms transporto priemonėms. Nuomojamoms transporto priemonėms, komerciniais tikslais naudojamiems vairavimo mokyklų automobiliams ir taksi automobiliams suteikiamos tik „Pagalbos kelyje“ („Roadside Assistance“) ir „Tempimo“ („Towing“) paslaugos.

 

4. NAUDOS GAVĖJAS

Naudos gavėjais laikomi visi teisėti automobilių vairuotojai ir visi keleiviai, kurie keliauja pagal gamintojo nurodytas automobilio specifikacijas. Keliaujantys autostopu nelaikomi naudos gavėjais.

 

5. IŠIMTYS

Garantija netaikoma padariniams, kuriuos sukėlė šie veiksniai: gamtos stichijos, karas, streikai, užgrobimas, valstybinių institucijų apribojimai, oficialūs draudimai, prietaisų, branduolinių ar radioaktyvių medžiagų sprogimai, dalyvavimas automobilių sporto renginiuose, o taip pat pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo krovinių gabenimo, priekabos tempimo, nesertifikuotų „Cadillac“ meistrų įdėtų detalių įtakos, reguliaraus automobilio patikros grafiko nesilaikymo, vairavus nenustatytam asmeniui arba asmeniui, kuris neturi vairuotojo pažymėjimo. 

 

6. PASLAUGŲ TEIKIMO METODAI

Naudos gavėjas privalo susisiekti su „Pagalbos kelyje“ paslaugų tiekėjais nurodytais telefono numeriais. Jeigu naudos gavėjas prieš imdamasis intervencijų nesikreipė į „Pagalbos centrą“, gali būti atsisakyta suteikti pagalbą. Prieš imantis veiksmų, apie juos būtina perspėti „Pagalbos centrą“.

 

7. PAGALBA KELYJE

Automobiliui sugedus, „Cadillac“ įsipareigoja teikti pagalbą kelyje. Remontas kelyje bus atliktas visais atvejais, išskyrus tuos atvejus, kai tai prieštarauja kelių eismo taisyklėms (pvz. kai kuriuose greitkeliuose). Paslaugos gali būti atliktos kelyje arba namuose. Bekele važiuoti skirtiems automobiliams pagalba bus teikiama privažiuojamose ir pagal įstatymą nedraudžiamose bekelės teritorijose. Pagalba bus teikiama ir šiais atvejais: saugos diržų gedimai, priekinio stiklo valytuvų lūžiai, išorinių žibintų gedimai.

 

8. TEMPIMAS

Automobiliui sugedus teritorijose, kuriose remonto atlikti negalima, profesionali tempimo technika pasirūpins saugiu automobilio nutempimu į sertifikuotą automobilių aptarnavimo centrą. Jeigu automobilio gedimo vieta nuo artimiausio aptarnavimo centro yra nutolusi daugiau kaip 200 km arba jeigu aptarnavimo centras yra nepasiekiamas, automobilis bus nutemptas į artimiausią autorizuotą automobilių aptarnavimo centrą. Jeigu gedimas įvyksta tame pačiame mieste, kur automobilis buvo parduotas, automobilis turėtų būti tempiamas į pardavimo atstovybei priklausantį automobilių aptarnavimo centrą.

 

9. AUTOMOBILIO NUOMA

Jeigu sugedusio automobilio kelyje pataisyti neįmanoma ir jeigu jį nutempus į remonto dirbtuves  nėra galimybės gedimų pašalinti per porą valandų, aptarnavimo centras įsipareigoja parūpinti pakaitinį automobilį visam remonto periodui (ne daugiau kaip 15 kalendorinių dienų). Išlaidos degalams bei draudimui priskiriamos pakaitinį automobilį gavusiam asmeniui.

 

10. KELIONĖ NAMO

Įvykus automobilio gedimui, kai jo pataisyti kelyje neįmanoma, o remonto aptarnavimo centre nebūtų galima atlikti tą pačią dieną, automobilio šeimininko išlaidos iki jam reikiamos vietos arba namų bus kompensuojamos. Tai reiškia, kad klientui bus grąžinama sumokėta suma už pirmos klasės vietą traukiniu arba iki 6 val. trukmės skrydį lėktuvu ekonomine klase, arba už kelionę namo, kurios suma neviršija 613 EUR (įskaitant PVM).

 

11. VIEŠBUTIS

Jeigu automobilio gedimas įvyksta 80 km nuo namų ar toliau, o automobilio pataisyti kelyje neįmanoma ir jo remontas aptarnavimo centre negalėtų būti atliktas tą pačią dieną, kompanija įsipareigoja parūpinti trijų žvaigždučių (arba jo kokybę atitinkantį) viešbutį automobilio remonto periodui (iki 4 naktų).

 

12. 10 ir 11 PUNKTŲ PRIVALUMŲ KOMBIJACIJA

10 ir 11 punkte išvardinti privalumai gali būti sujungti. Priklausomai nuo susiklosčiusios situacijos, klientui gali būti užtikrintos abi paslaugos (pavyzdžiui, vienos nakties apgyvendinimas viešbutyje vėlai naktį, kai nėra įmanoma tuoj pat pataisyti automobilio ar parvežti kliento į namus).

 

13. AUTOMOBILIO PAĖMIMAS

Automobiliui sugedus, pagalbos centras gali grąžinti pinigus už pirmos klasės bilietą traukiniu, lėktuvo bilietą ekonomine klase (jeigu kelionė trunka iki 6 val.), arba savininko (arba jo atstovo) pasirinktą kelionės būdą iki suremontuoto automobilio grąžinant maksimalią 613 EUR sumą. Jeigu vieta, kurioje atliekamas automobilio remontas yra toliau kaip 80 km nuo savininko namų, pagalbos centras pagal nustatytus kaštus gali suorganizuoti automobilio grąžinimą jo savininkui.

 

14. ATSARGINIŲ DETALIŲ SIUNTIMAS

Jeigu gedimas įvyksta užsienyje ir toje šalyje reikiamos atsarginės detalės nėra pasiekiamos, pagalbos centras įsipareigoja jas pristatyti be muito mokesčių. Išlaidos atsarginėms dalims bus padengiamos įgaliotų remonto darbų atstovų (jeigu gedimas priklauso garantiniam remontui) arba automobilio savininko (jeigu gedimas nepriklauso garantiniam remontui) sąskaita.

 

15. PASLAUGOS NELAIMINGO ATSITIKIMO, VAGYSTĖS ATVEJU

Nelaimingo atsitikimo, vandalizmo ar vagystės atveju savininkui bus suteikta pagalba jo sąskaita.
Aš ne robotas